شرایط ضمانت نامه کوکچی

اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط ضمانت

مدت زمان ضمانت :

 زمان دوره ضمانت محصولات بر روی کارت ضمانت درج گردیده است  که زمان شروع آن از تاریخ خرید می باشد.

شرایط ضمانت برای انواع ساعت مچی :

ساعت در قبال نقص کارکرد موتور شامل ضمانت می باشد .

بند،باطری،شیشه آسیب های وارده توسط افراد غیر متخصص شامل ضمانت نمی باشد .

آسیب های وارده به ساعت در اثر ضربه و حرارت شامل ضمانت نمی باشد .

آب رفتگی شامل ضمانت نمی باشد ( به جز مواردی که قید شود ضمانت ضد آب بودن ) .

ساعت های که ضد آب می باشد در حد شسشتو دست و وضو گرفتن قید شده است و استفاده دراستخر و حمام توصیه نمی شود و باعث به مرور خراب شدن ساعت می شود .

شرایط ضمانت ساعت های دیواری :

ساعت دیواری در قبال نقص کارکرد موتور شامل ضمانت می باشد .

آسیب های وارده به ساعت در اثر ضربه و حرارت شامل ضمانت نمی باشد .